Для інвесторів
Назва Рік Період Переглянути Завантажити
1 Баланс 2022 рік
2 Звіт про фінансові результати 2022 рік
3 Звiт про рух грошових коштiв 2022 рік
4 Звіт про власний капітал 2022 рік
5 Примітки до річної фінансової звітності 2022 рік
6 Звіт незалежного аудитора 2022 рік
7 Фінансова звітність за 2021 рік 2021 рік
8 Фінансова звітність за 2020 рік 2020 рік
Зв'яжіться
з нами